Obchodní podmínky

Internetový obchod www.madderadesign.cz provozuje:

Jorge Saddam Madde Arze. pod obchodním názvem Maddera Design

Adresa provozovny:

Na Milotově 399, Domažlice 34401
kraj Plzeňský
IČ: 8424284
Není plátce DPH.

 

1. Objednávka & nákup
Objednávky na internetovém obchodě www.madderadesign.cz jsou prováděny bez nutnosti registrace. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné odkazem z patičky e-shopu. Uživatel kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku" potvrzuje, že se s následujícími obchodními podmínkami seznámil a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

V rámci vyráběných produktů rozlišujeme produkty na: a) standardizované a b) na míru. Standardizované výrobky mají již daný design a nápis. Klient si volí pouze barvu okraje a druh dřeva. Výrobky na míru nesou design a text přímo dohodnutý a předem odsouhlasený s klientem.

Prohlašujeme, že uživatelem zadaná data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na internetovém obchodě www.madderadesign.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Ponecháním zaškrtnutého políčka "Chci dostávat příležitostné maily o nových produktech a ostatních novinkách" u posledního kroku objednávky se uživatel přihlašuje k odběru novinkových emailů z internetového obchodu firmy www.madderadesign.cz, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: madderadesign@gmail.com.

 

2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva, nevyzvednutí a storno objednávky
Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: objednávka byla špatně realizována ze strany Kupujícího, zboží se již nevyrábí nebo se vyrábí v jiných rozměrech. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

2.1 Zrušení objednávky

Standardizovaný výrobek
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávky Standardizovaného výrobku lze zrušit před expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadováno uhrazení všech nákladů spojených s výrobou a expedicí zboží.

Výrobek na míru
A. Zrušení objednávky: Pokud jste zadali objednávku a Prodejce vám dosud nezaslal grafický návrh, můžete objednávku zrušit bez problémů.
B. Zrušení objednávky po zaslání grafického návrhu: Objednávku je možné zrušit, ale Kupující je povinen uhradit 120,- Kč za již zhotovený design.
C. Zrušení objednávky po potvrzení grafického návrhu: Pokud Kupující již vybral a potvrdil emailem zvolený návrh, objednávku již není možné zrušit.

 

2.2 Nevyzvednutí zásilky na dobírku

Standardizovaný výrobek
Kupující je povinen zboží doručené formou poštovní dobírky převzít. V případě, že Kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží doručované zásilkou na dobírku, či v případě, že Kupující si zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, čímž není dotčen nárok dodavatele na náhradu další vzniklé škody. Smluvní pokuta nabývá splatnosti dnem vrácení nepřevzaté či nevyzvednuté zásilky dodavateli. Prodávající je dále oprávněn zveřejnit takovou skutečnost na internetových stránkách informujících o nespolehlivých zákaznících (http://www.nespolehlivizakaznici.eu) a jiných obdobných portálech a zároveň takovému Kupujícímu bude další objednávka potvrzena jen za předpokladu výběru platby předem.

Výrobek na míru
Kupující je povinen zboží doručené formou poštovní dobírky převzít. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží doručované zásilkou na dobírku, či v případě že kupující si zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je Kupující povinen uhradit Prodejci plnou fakturovanou částku a smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, čímž není dotčen nárok Prodejce na náhradu další vzniklé škody. Smluvní pokuta nabývá splatnosti dnem vrácení nepřevzaté či nevyzvednuté zásilky Prodejci.

 

2.3 Storno objednávky
Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin a nebyl vám zaslán žádný grafický návrh, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

3. Druhy dopravy veřejnými přepravci:
Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou GEIS. (Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 75 Kč + 20 Kč dobírka, doprava zdarma při objednávce nad 2000,- Kč ). Výdejní místo Geis Point na více než 450 místech (Poplatek za vyzvednutí na místech Geis point je účtován ve výši 75 Kč + 20 Kč dobírka, doprava zdarma při objednávce nad 2000 Kč).

Doprava zdarma při objednávce nad 2000 Kč platí pro dopravce Geis a výdejní místo Geis Point.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

 

4. Záruka
V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta je 2 roky a začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruka se nevztahuje na opotřebování materiálu a na vady způsobené nevhodným zacházením. Návod k ošetřování a nakládání s výrobky najdete vždy přiložené k faktuře.

 

5. Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace
V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

 

6. Odstoupení od smlouvy

Standardizované výrobky
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující pomocí emailu kontaktuje madderadesign@gmail.com. Poté kupující zboží bez dobírky zašle na adresu: Maddera Design, Na Milotově 399, 344 01, Domažlice. Náklady na vrácení zboží hradí Kupující. Výrobky zakoupené v e-shopu madderadesign.cz můžete vrátit až do 15 dnů od doručení - výrobky, které vracíte, musí být nepoužité a nepoškozené, v původním neponičeném obalu.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Jak zásilku připravit:
Zásilka musí být nepoškozená a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy nemohlo dojít k poškození. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 6 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

Výrobky na míru
V případě výroby na zakázku, tedy výrobků, které jsou zhotoveny přesně podle pokynů klienta na základě předem zaslaného a potvrzeného grafického návrhu, není možné odstoupit od smlouvy, neboť se jedná o Smlouvu o dílo.

 

7. Doručení a dodací podmínky
Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Dodací lhůta je 5-7 pracovních dnů, nicméně Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech dodací lhůtu prodloužit. V takovýchto případech Prodávající je povinen informovat Kupujícího o termínu dodání. Pokud Kupující nebude s alternativním termínem dodání spokojen, může objednávku zrušit a požadovat navrácení již uhrazené částky udané na faktuře.

 

8. Reklamace
V případě, že výrobky, které jste od nás obdrželi, jsou poškozené nebo neodpovídají vaší objednávce, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží (jen Standardizovaných výrobků) z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Odstoupení od smlouvy.

Na jaké závady se vztahuje reklamace:
1. Chyby v textu či designu: pokud na vámi objednaném výrobku jsou překlepy ve vyrytém textu nebo výrobek má jiný design než jste si objednali.
2. Rozměry: Pokud rozměry neodpovídají rozměrům potvrzeným v objednávce.

 Na co se reklamace nevztahuje:
1. Chybný text či design v objednávce: než nám objednávku zašlete a potvrdíte, pečlivě si zkontrolujte všechny údaje, data i text. Reklamace z důvodu chybného zadání objednávky se neuznávají.
2. Barva povrchu & kresba dřeva: každý kousek dřeva je originál a každý kousek má jinou kresbu, strukturu. Druh dřeva bude vždy ten, co jste si objednali, ale váš výsledný produkt se může lišit od fotografie na webových stránkách.
3. Rozměry: Každý výrobek se může mít odchylku přibližně 1 cm do šířky a do délky výrobku. Odchylky v tloušťce mohou dosahovat maximálně 0,4 cm. Tyto odchylky nesmí zásadním způsobem ovlivnit finální vzhled výrobku.
4. Mechanické poškození: námi zhotovený výrobek je řádně zabalený, aby k vám došel bez poškození. Pokud se budete domnívat, že před odesláním byl váš výrobek poškozen, pošlete nám foto a průvodní dopis na madderadesign@gmail.com k posouzení.
5. Opotřebení materiálu: dřevo je živý materiál a následkem vlhkosti se může zkroutit, změnit barvu atd. Následujte, prosím, návod k použití přiložený k faktuře. Poškození výrobku následkem nevhodného zacházení nebude uznáno.

 

9. Reklamační řád
Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady.

Jak postupovat:
K reklamaci napište průvodní dopis, v kterém uveďte tyto informace: vaše jméno a příjmení, datum a číslo objednávkya číslo vašeho účtu. Ve stručnosti popište závadu a přiložte fotodokumentaci a zašlete emailem na madderadesign@gmail.com. Do předmětu napište: Reklamace a číslo vaší objednávky.

Pokud to bude nutné, požádáme vás o zaslání výrobku na reklamaci na naši provozovnu. Reklamaci posoudíme a zašleme reakci do 5 pracovních dnů od obdržení vaší reklamace.

Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

Pokud nám výrobek budete zasílat na provozovnu zpět, přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru a kartonové krabice, aby zboží nebylo dále poškozeno. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Zásilku zašlete Českou poštou Balík do ruky.

 

Závěrem vám děkujeme za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Srdečně 

Maddera Design

Obchodní podmínky jsou platné od 1.01.2017 do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.