Hello pro TATÍNKY, kteří slaví 16.6. DEN OTCŮ. S Kódem "tata18" získáte slevu 18% na všechny výrobky z podkategorie "PRO NĚJ"

Obchodní podmínky

Internetový obchod www.madderadesign.cz provozuje:

Petra Madde pod obchodním názvem Maddera Design a IČO: 09834656

Adresa provozovny:

Na Milotově 399, Domažlice 34401
kraj Plzeňský
Není plátce DPH

1. Objednávka & nákup
Objednávky na internetovém obchodě www.madderadesign.cz jsou prováděny bez nutnosti registrace. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné odkazem z patičky e-shopu. Uživatel kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku" potvrzuje, že se s následujícími obchodními podmínkami seznámil a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

V rámci vyráběných produktů rozlišujeme produkty na: a) standardizované a b) na míru. Standardizované výrobky mají již daný design a nápis. Klient si volí pouze barvu okraje a druh dřeva. Výrobky na míru nesou design a text přímo dohodnutý a předem odsouhlasený s klientem.

Prohlašujeme, že uživatelem zadaná data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na internetovém obchodě www.madderadesign.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Ponecháním zaškrtnutého políčka "Chci dostávat příležitostné maily o nových produktech a ostatních novinkách" u posledního kroku objednávky se uživatel přihlašuje k odběru novinkových emailů z internetového obchodu firmy www.madderadesign.cz, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@madderadesign.cz

2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva, nevyzvednutí a storno objednávky
Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: objednávka byla špatně realizována ze strany Kupujícího, zboží se již nevyrábí nebo se vyrábí v jiných rozměrech. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

2.1 Zrušení objednávky

Standardizovaný výrobek
Standardizovaný výrobek je ten, který se dál neupravuje podle požadavků klienta - tedy ten, který se objedná v takové podobě jako je na úvodní fotografii na e-shopu. Například výrobek "Táta král grilovaček" je standardizovaným výrobkem. Jestliže klient požaduje změnu v textu, již se jedná o produkt na míru. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávky Standardizovaného výrobku lze zrušit před expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadováno uhrazení všech nákladů spojených s výrobou a expedicí zboží.

Design nebo Ilustrace na míru

A. Zrušení objednávky: Pokud jste zadali objednávku a Prodejce vám dosud nezaslal grafický návrh, můžete objednávku zrušit bez problémů.
B. Zrušení objednávky po zaslání grafického návrhu: Objednávku je možné zrušit, ale Kupující je povinen uhradit 400,- Kč za již zhotovený design.
C. Zrušení objednávky po potvrzení grafického návrhu: Pokud Kupující již vybral a potvrdil emailem zvolený návrh, objednávku již není možné zrušit.

2.2 Nevyzvednutí zásilky na dobírku

Standardizovaný výrobek
Kupující je povinen zboží doručené formou poštovní dobírky převzít. V případě, že Kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží doručované zásilkou na dobírku, či v případě, že Kupující si zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, čímž není dotčen nárok dodavatele na náhradu další vzniklé škody. Smluvní pokuta nabývá splatnosti dnem vrácení nepřevzaté či nevyzvednuté zásilky dodavateli. Prodávající je dále oprávněn zveřejnit takovou skutečnost na internetových stránkách informujících o nespolehlivých zákaznících (http://www.nespolehlivizakaznici.eu) a jiných obdobných portálech a zároveň takovému Kupujícímu bude další objednávka potvrzena jen za předpokladu výběru platby předem.

Výrobek na míru
Kupující je povinen zboží doručené formou poštovní dobírky převzít. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží doručované zásilkou na dobírku, či v případě že kupující si zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je Kupující povinen uhradit Prodejci plnou fakturovanou částku a smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, čímž není dotčen nárok Prodejce na náhradu další vzniklé škody. Smluvní pokuta nabývá splatnosti dnem vrácení nepřevzaté či nevyzvednuté zásilky Prodejci.

2.3 Storno objednávky
Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin a nebyl vám zaslán žádný grafický návrh, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3.Druhy dopravy veřejnými přepravci

Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou PPL. (Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 130,- Kč pro ČR a 8 Eur na Slovensko ).

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem. 

4. Záruka

Daňový doklad zasíláme elektronicky emailem. Záruční lhůta je 2 roky a začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruka se nevztahuje na barevné odlišnosti na povrchu dřeva stejně tak jako na menší suky, opotřebování materiálu a na vady způsobené nevhodným zacházením. Návod k ošetřování a nakládání s výrobky najdete vždy přiložené k faktuře.

5. Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace
V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6. Odstoupení od smlouvy

 

Standardizované výrobky

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující pomocí emailu kontaktuje info@madderadesign.cz. Poté kupující zboží bez dobírky zašle na adresu: Maddera Design, Na Milotově 399, 344 01, Domažlice. Náklady na vrácení zboží hradí Kupující. Výrobky zakoupené v e-shopu madderadesign.cz můžete vrátit až do 15 dnů od doručení - výrobky, které vracíte, musí být nepoužité a nepoškozené, v původním neponičeném obalu.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Jak zásilku připravit:
Zásilka musí být nepoškozená a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy nemohlo dojít k poškození. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 6 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

 

6. Výrobky na míru

V případě výroby na zakázku, tedy výrobků, které jsou zhotoveny přesně podle pokynů klienta na základě předem zaslaného a potvrzeného grafického návrhu, není možné odstoupit od smlouvy, neboť se jedná o Smlouvu o dílo. 

 

7. Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Dodací lhůtu si volí klient podle svých potřeb. U prkének zpravidla nabízíme 10 pracovních dnů jako standardní doručovací dobu bez poplatku a expres dodací dobu. Expres pracovní doba je 3 pracovní dny po odsouhlasení designu (doba výroby) + 1-2 dny na doručení dopravcem. Servis expres vyhotovení je zpoplatněn. Cena expres provedení je 300 Kč. Standardní doba doručení u ostatních produktů se může lišit a je vždy uvedena v charakteristice produktu. 

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech dodací lhůtu prodloužit. V takovýchto případech Prodávající je povinen informovat Kupujícího o termínu dodání. Pokud Kupující nebude s alternativním termínem dodání spokojen, může objednávku zrušit a požadovat navrácení již uhrazené částky udané na faktuře.

8. Reklamace
V případě, že výrobky, které jste od nás obdrželi, jsou poškozené nebo neodpovídají vaší objednávce, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží (jen Standardizovaných výrobků) z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Odstoupení od smlouvy.

Na jaké závady se vztahuje reklamace:
1. Chyby v textu či designu: pokud na vámi objednaném výrobku jsou překlepy ve vyrytém textu nebo výrobek má jiný design než jste si objednali.
2. Rozměry: Pokud rozměry neodpovídají rozměrům potvrzeným v objednávce.

 Na co se reklamace nevztahuje:
1. Chybný text či design v objednávce: než nám objednávku zašlete a potvrdíte, pečlivě si zkontrolujte všechny údaje, data i text. Reklamace z důvodu chybného zadání objednávky se neuznávají.
2. Barva povrchu & kresba dřeva: každý kousek dřeva je originál a každý kousek má jinou kresbu, strukturu. Druh dřeva bude vždy ten, co jste si objednali, ale váš výsledný produkt se může lišit od fotografie na webových stránkách.
3. Rozměry: Každý výrobek se může mít odchylku přibližně 1 cm do šířky a do délky výrobku. Odchylky v tloušťce mohou dosahovat maximálně 0,4 cm. Tyto odchylky nesmí zásadním způsobem ovlivnit finální vzhled výrobku.
4. Mechanické poškození: námi zhotovený výrobek je řádně zabalený, aby k vám došel bez poškození. Pokud se budete domnívat, že před odesláním byl váš výrobek poškozen, pošlete nám foto a průvodní dopis na madderadesign@gmail.com k posouzení.
5. Opotřebení materiálu: dřevo je živý materiál a následkem vlhkosti se může zkroutit, změnit barvu atd. Následujte, prosím, návod k použití přiložený k objednávce. Poškození výrobku následkem nevhodného zacházení nebude uznáno.

9. Reklamační řád
Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady.

Jak postupovat:
K reklamaci napište průvodní dopis, v kterém uveďte tyto informace: vaše jméno a příjmení, datum a číslo objednávka číslo vašeho účtu. Ve stručnosti popište závadu a přiložte fotodokumentaci a zašlete emailem na madderadesign@gmail.com. Do předmětu napište: Reklamace a číslo vaší objednávky.

Pokud to bude nutné, požádáme vás o zaslání výrobku na reklamaci na naši provozovnu. Reklamaci posoudíme a zašleme reakci do 5 pracovních dnů od obdržení vaší reklamace.

Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

Pokud nám výrobek budete zasílat na provozovnu zpět, přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru a kartonové krabice, aby zboží nebylo dále poškozeno. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Zásilku zašlete Českou poštou Balík do ruky.

Závěrem vám děkujeme za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Srdečně 

Maddera Design

Obchodní podmínky jsou platné od 1.01.2017 do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.


Obchodné podmienky pre Slovensko


Internetový obchod www.madderadesign.cz prevádzkuje:

Petra Madde, pod obchodným názvom Maddera Design.

Adresa prevádzky:

Na Milotová 399, Domažlice 34401
kraj Plzeňský
IČO:09834656
Není platca DPH.

1. Objednávka & nákup
Objednávky na internetovom obchode www.madderadesign.cz sú vykonávané bez registrácie. Tieto obchodné podmienky sú prístupné odkazom z pätičky e-shopu. Užívateľ kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku" potvrdzuje, že sa s nasledujúcimi obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V rámci vyrábaných produktov rozlišujeme produkty na: a) štandardizované a b) na mieru. Štandardizované výrobky majú už daný dizajn a nápis. Klient si volí iba farbu okraje a druh dreva. Výrobky na mieru nesú dizajn a text priamo dohodnutý a vopred odsúhlasený s klientom.

Prehlasujeme, že užívateľom zadané údaje slúžia len na účely identifikácie pri nákupe na internetovom obchode www.madderadesign.cz a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Ponechaním Prečiarknutá políčka "Chcem dostávať príležitostné maily o nových produktoch a ostatných novinkách" pri poslednom kroku objednávky sa užívateľ prihlasuje k odberu novinkových emailov z internetového obchodu firmy www.madderadesign.cz, v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Službu zasielanie noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@madderadesign.cz.

2. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva, nevyzdvihnutia a storno objednávky
Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: objednávka bola zle realizovaná zo strany Kupujúceho, tovar sa už nevyrába alebo sa vyrába v iných rozmeroch. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

2.1 Zrušenie objednávky

Štandardizovaný výrobok
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávky štandardizovaného výrobku je možné zrušiť pred expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po Kupujúcim požadované uhradenie všetkých nákladov spojených s výrobou a expedíciou tovaru.

Výrobok na mieru
A. Zrušenie objednávky: Ak ste zadali objednávku a Predajca vám doteraz neodoslal grafický návrh, môžete objednávku zrušiť bez problémov.
B. Zrušenie objednávky po zaslaní grafického návrhu: Objednávku je možné zrušiť, ale Kupujúci je povinný uhradiť 120, - Sk za už zhotovený dizajn.
C. Zrušenie objednávky po potvrdení grafického návrhu: Pokiaľ Kupujúci už vybral a potvrdil emailom zvolený návrh, objednávku už nie je možné zrušiť.

2.2 Nevyzdvihnutie zásielky na dobierku

Štandardizovaný výrobok
Kupujúci je povinný tovar doručený formou poštovej dobierky prevziať. V prípade, že Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar doručovanej zásielkou na dobierku, alebo v prípade, že Kupujúci si zásielku, ktorá bola uložená u doručovateľa, nevyzdvihne, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500, - Sk, čím nie je dotknutý nárok dodávateľa na náhradu ďalšie vzniknuté škody. Zmluvná pokuta nadobúda splatnosti dňom vrátenia neprevzatej či neprevzatej zásielky dodávateľmi. Predávajúci je ďalej oprávnený zverejniť takúto skutočnosť na internetových stránkach informujúcich o nespoľahlivých zákazníkoch (http://www.nespolehlivizakaznici.eu) a iných obdobných portáloch a zároveň takému Kupujúcemu bude ďalší objednávka potvrdená len za predpokladu výberu platby vopred.

Výrobok na mieru
Kupujúci je povinný tovar doručený formou poštovej dobierky prevziať. V prípade, že kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar doručovanej zásielkou na dobierku, alebo v prípade že kupujúci si zásielku, ktorá bola uložená u doručovateľa, nevyzdvihne, je Kupujúci povinný uhradiť Predajcovia plnú fakturovanú čiastku a zmluvnú pokutu vo výške 500, - Sk, čím nie je dotknutý nárok Predajca na náhradu ďalšie vzniknuté škody. Zmluvná pokuta nadobúda splatnosti dňom vrátenia neprevzatej či neprevzatej zásielky Predajcovia.

2.3 Storno objednávky
Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín a nebol vám zaslaný žiadny grafický návrh, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objed

3. Druhy dopravy verejnými prepravcovi:
Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou PPL. (Poštovné, pokiaľ nebude uvedené inak, je účtované vo výške 8,- Eur).

POZOR! Ak je balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je obvykle doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4. Záruka
V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota je 2 roky a začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie materiálu a na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním. Návod na ošetrovanie a nakladanie s výrobkami nájdete vždy priložené k faktúre.

5. Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie
V prípade, že vec pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má Kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6. Odstúpenie od zmluvy

Štandardizované výrobky
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade kupujúci pomocou emailu kontaktuje info@madderadesign.cz. Potom kupujúci tovar bez dobierky zašle na adresu: Maddera Design, Na Milotová 399, 344 01, Domažlice. Náklady na vrátenie tovaru hradí Kupujúci. Výrobky zakúpené v e-shope madderadesign.cz môžete vrátiť až do 15 dní od doručenia - výrobky, ktoré vraciate, musí byť nepoužitý a nepoškodený, v pôvodnom nepoškodené obale.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť Kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod.).

Ako zásielku pripraviť:
Zásielka musí byť nepoškodená a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaceho papiera alebo kartónu, tak aby nemohlo počas prepravy nemohlo dôjsť k poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené len na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 6 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude čiastka znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

Výrobky na mieru
V prípade výroby na zákazku, teda výrobkov, ktoré sú zhotovené presne podľa pokynov klienta na základe vopred zaslaného a potvrdeného grafického návrhu, nie je možné odstúpiť od zmluvy, pretože ide o Zmluvu o dielo.

7. Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Dodaciu lehotu si volí klient podľa svojich potrieb. U dosiek spravidla ponúkame 10 pracovných dní ako štandardný doručovacej dobu bez poplatku a expres dodaciu dobu. Expres pracovná doba je 3 pracovné dni (čas výroby) ode dne schválení dizajnu + 3 dni na doručenie dopravcom. Servis expres vyhotovenie je spoplatnený. Cena expres prevedenie je 11,08 Eur. Štandardná doba doručenia u ostatných produktov sa môže líšiť a je vždy uvedená v charakteristike produktu.

Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch dodaciu lehotu predĺžiť. V takýchto prípadoch Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o termíne dodania. Pokiaľ Kupujúci nebude s alternatívnym termínom dodania spokojný, môže objednávku zrušiť a požadovať vrátenie už uhradenej čiastky udanej na faktúre.

8. Reklamácia
V prípade, že výrobky, ktoré ste od nás dostali, sú poškodené alebo nezodpovedajú vašej objednávke, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru (len štandardizovaných výrobkov) z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Odstúpenie od zmluvy.

Na aké závady sa vzťahuje reklamácia:
1. Chyby v texte či dizajne: ak na vami objednanom výrobku sú preklepy vo vyrytý v spodnej textu alebo výrobok má iný dizajn ako ste si objednali.
2. Rozmery: Ak rozmery nezodpovedajú rozmerom potvrdeným v objednávke.

Na čo sa reklamácia nevzťahuje:
1. Chybný text či design v objednávke: než nám objednávku zašlite a potvrdíte, starostlivo si skontrolujte všetky údaje, dáta aj text. Reklamácie z dôvodu chybného zadania objednávky sa neuznávajú.
2. Farba povrchu & kresba dreva: každý kúsok dreva je originál a každý kúsok má inú kresbu, štruktúru. Druh dreva bude vždy ten, čo ste si objednali, ale váš výsledný produkt sa môže líšiť od fotografie na webových stránkach.
3. Rozmery: Každý výrobok sa môže mať odchýlku približne 1 cm do šírky a do dĺžky výrobku. Odchýlky v hrúbke môžu dosahovať maximálne 0,4 cm. Tieto odchýlky nesmie zásadným spôsobom ovplyvniť finálny vzhľad výrobku.
4. Mechanické poškodenie: nami zhotovený výrobok je riadne zabalený, aby k vám došiel bez poškodenia. Ak sa budete domnievať, že pred odoslaním bol váš výrobok poškodený, pošlite nám foto a sprievodný list na madderadesign@gmail.com na posúdenie.
5. Opotrebenie materiálu: drevo je živý materiál a následkom vlhkosti sa môže skrútiť, zmeniť farbu atď. Nasledujte, prosím, návod na použitie priložený k faktúre. Poškodenie výrobku následkom nevhodného zaobchádzania nebude uznané.

9. Reklamačný poriadok
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musí byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady.

Ako postupovať:
K reklamácii napíšte sprievodný list, v ktorom uveďte nasledujúce informácie: vaše meno a priezvisko, dátum a číslo objednávkya číslo vášho účtu. V stručnosti popíšte závadu a priložte fotodokumentáciu a zašlite emailom na madderadesign@gmail.com. Do predmetu napíšte: Reklamácia a číslo vašej objednávky.

Ak to bude potrebné, požiadame vás o zaslanie výrobku na reklamáciu na našu pôsobisko. Reklamáciu posúdime a zašleme reakciu do 5 pracovných dní od obdržania vašej reklamácie.

Chybný alebo poškodený tovar bude opravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.

Ak nám výrobok budete zasielať na pôsobisko späť, priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaceho papiera a kartónové krabice, aby tovar nebol ďalej poškodený. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Zásielku zašlite Slovenskou poštou Balík do ruky.

Záverom vám ďakujeme za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Srdečne

Maddera Design

Obchodné podmienky sú platné od 1.01.2017 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli účinné k dátumu nákupu.